Принтирай анти-вирусен шлем, спаси лекар

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email

Медицинските служители са на предна линия в борбата срещу коронавируса, затова са най-застрашени от зараза. Това е историята на трима университетски преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“, които помагат на медиците ни да са по-защитени. Тяхната кауза беше подкрепена по програма за финансова помощ StandingTogether на Посолството на САЩ и Фондация „Америка за България“.

Принтирай анти-вирусен шлем, спаси лекар | Print a Viral Shield, Save a Doctor from America for Bulgaria Foundation on Vimeo.

Историята е копродукция на The Locals Collective и Фондация „Америка за България“.

Абонирай се

Научете за инициативите на Фондацията срещу COVID-19

Абонирай се

Научете за инициативите на Фондацията срещу COVID-19