Общи условия за ползване

Последна актуализация: 9.10.2019

Добре дошли на www.us4bg.org

Благодарим Ви, че посетихте страницата ни. Ние, Фондация „Америка за България“ (в текста по-долу „Фондация(та)“, „ние“, „нашият/нашата/нашите“ или „нас/на нас“), Ви молим да отделите време,  за да прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване (в текста по-долу „Общите условия“, „Условията за ползване“). Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за Вашите права. Използвайки www.us4bg.org (в текста по-долу „Страница“), независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия. Ние можем да изменяме или актуализираме тези Общи условия периодично и без предизвестие. В такива случаи  актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящите Общи условия. Ако не сте съгласен/на с Общите условия, моля, не използвайте Страницата.

Вашите лични данни и тяхната защита

Ние се ангажираме да защитим Вашите лични данни и неприкосновеността на Вашата информация. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на Вашите данни и информация и ангажимента ни за тяхната защита ще откриете в нашата Политика за поверителност. Политиката съдържа и информация за използването на „бисквитки“ на нашата Страница.

Права на собственост върху Съдържанието

Всички текстове, графики, аудио, видео или  фото файлове, софтуер, приложения и информация, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн  и други права на интелектуална собственост върху тях (заедно наричани „Съдържание“), са наша собственост или собственост на нашите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание. Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на Страницата и използвания за тази цел софтуер, който е наша собственост или собственост на нашите потребители, доставчици и/или лицензодатели. Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че  Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране,  възпроизвеждане,  публикуване, разпространяване или  предоставяне по какъвто и да било друг начин.

С изключение на случаите на разрешено използване на Съдържанието, описани по-горе, или съобразно изискванията на законодателството за защита на авторските и сродните им  права, Вие носите отговорност за получаването на всички необходими разрешения за използване Съдържанието и неговите компоненти, публикувани на Страницата. Това включва тези снимки, илюстрации и видео материали, които  са лицензирани от  трети лица. Ако желаете да получите информация за носителя на авторските права на конкретна снимка, илюстрация или видеоматериал, моля свържете се с нас на [email protected] и ние ще Ви предоставим необходимата информация. Вие се задължавате да спазвате всички приложими  нормативно установени правила и норми относно законосъобразното използване на Страницата. Вие  нямате право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на Страницата материали.

Търговски марки

Всички търговски марки, марки за услуги и търговски наименования на Фондацията или на нейни партньори, доставчици или лицензодатели, използвани на Страницата (включително и без ограничение, наименованието и логото на Фондация „Америка за България”) (заедно наричани в текста по-долу „Марки“) са търговски марки или регистрирани търговски марки на Фондацията или нейните партньори, доставчици или лицензодатели. Вие нямате право да използвате, копирате, възпроизвеждате, публикувате, вкл. в интернет пространството (под формата на „постове“ в социалните мрежи или по друг начин),  предавате, разпространявате или изменяте по какъвто и да е начин Марките, както и да рекламирате или популяризирате материали на Страницата, без нашето предварителното писмено съгласие. Използването на Марките на друга Страница или в рамките на друга мрежова компютърна среда е забранено. Фондацията забранява използването на Марките като линк на или към друга страница, освен ако предварително не е предоставила писменото си съгласие за това.

Потребителско съдържание

Фондацията може по всяко време да предостави допълнителни възможности за комуникация на Страницата, за предоставяне и/или споделяне на информация от и между потребителите на Страницата, т.нар. потребителско съдържание. Фондацията предвижда разработването на различни опции за предоставяне на потребителско съдържание, напр. постове във „виртуални стаи за разговор“, коментари на наши блогове, участия в общности, видеоматериали, съвети, други интерактивни услуги, създадени специално за Страницата. Моля, имайте предвид, че материали/информация, публикувани от Вас на Страницата,  са  публични, до тях имат достъп всички ползващи интернет лица във всяка точка на света, и ще бъдат достъпни чрез използване на независими търсачки. В тези случаи Вие носите отговорност за материалите и информацията, която публикувате в разделите на нашата Страница, които позволяват това. Настойчиво Ви съветваме да обмислите внимателно споделянето на лична информация в интерактивните раздели на нашата Страница. За по-подробна информация, моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност.

Ние си запазваме правото периодично да преглеждаме потребителското съдържание, но категорично не сме длъжни да го регулираме и контролираме. Публикуваните в интернет материали на потребителя, друго съдържание или материали на трети лица,  не следва да се приемат за автентични, тъй като не са проверени и одобрени от нас. Изразените в тях възгледи и мнения не отразяват нашите виждания или ценности.

Ние имаме право да премахнем или блокираме достъпа до всякакво потребителско съдържание по всяко време. Например, това  е възможно, когато имаме основателни съмнения, че потребител е нарушил закона (например, в случай на нарушаване на авторски или права на интелектуална собственост на трето лице или на задължение за поверителност). Ние не носим никаква отговорност, включително  за обезщетение на щети или загуби, претърпени или причинени в резултат на подобни действия.

Ако имате въпроси относно потребителското съдържанието, моля свържете се с нас на [email protected]

Кодекс за поведение на потребителя

Този раздел съдържа общи насоки как да използвате Страницата, без да навредите на себе си или да накърните правата на другите. Обръщаме се към Вас като потребител с молба да използвате Страницата, зачитайки и проявявайки уважение към останалите потребители и техните права. Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате да не:

 • публикувате или огласявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, би могло да възпрепятства нормалното използване на Страницата от други потребители;
 • нарушавате или подтиквате други лица към нарушаване на закона;
 • публикувате или разпространявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, е оскърбително, обидно, клеветническо, цинично, порнографско или  със сексуален подтекст, незаконно, целящо сплашване, съставляващо нарушение на правилата за защита на личните данни и поверителността на информацията на трети лица или неприемливо по  други  причини;
 • публикувате или разпространявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, изобразява неприемливи актове на насилие;
 • заплашвате или се държите по начин, който цели сплашване, упражнявате принуда, обиждате, клеветите, проявявате форма на дискриминация или унижение, нарушавате правата на други лица, включително правата на тези лица на защита на личните им данни;
 • извършвате или допускате извършването на действия, които могат да съставляват нарушение на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на  Фондацията, съответните титуляри на тези права, доставчици и/или лицензодатели или други трети лица;
 • качвате съдържание без необходимите разрешения/лицензи/съгласия на трети лица;
 • споделяте поверителна информация;
 • предприемате действия, които увреждат или могат да увредят, възпрепятстват, прекратяват достъпа, затруднят функционирането, прекъснат или по друг начин попречат на функционирането на Страницата, публикуваните на нея материали или използвания софтуер или хардуер;
 • получавате или се опитвате да получите неразрешен достъп до Страницата или части от нея;
 • получавате или се опитвате да получите лични данни или поверителна информация от трети лица, използващи Страницата;
 • избягвате или се опитвате да избегнете използваните на Страницата филтри;
 • предприемате действия, които могат да породят юридическа отговорност за Фондацията;
 • изопачавате или публикувате невярна информация за нещо или някого;
 • се регистрирате като или от името на друго лице, представяте се за друго лице, опитвате да използвате чужда или фалшива самоличност или давате невярна информация за своята самоличност и възраст;
 • умишлено прехвърляте или изпращате данни, които съдържат вируси, зловреден софтуер, шпионски софтуер, приложения за следене на поведението на потребителя с цел непоискана реклама и други зловредни програми или сходни компютърни кодове, разработени с цел да увредят функционирането на компютърен софтуер, хардуер или на Страницата;
 • продавате, рекламирате, популяризирате или изразявате откритата си подкрепа за продукти или услуги;
 • използвате Страницата за изпращане на верижни писма, нежелана поща, „спам“ материали или други форми на групова комуникация.

Фондацията може да отхвърли или премахне публикации на Страницата, ако (по свое усмотрение) прецени, че е извършено някое от изброените по-горе неразрешени действия. В допълнение към всички законови средства за защита на правата и интересите ни и ако преценим, че сте нарушили или е вероятно да нарушите изброените по-горе ограничения, ще предприемем необходимите според нас действия, за да отстраним или предотвратим нарушението, включително и без ограничение, като премахнем незабавно съответните материали от Страницата. Ще оказваме пълно съдействие на компетентните органи, действащи въз основа на съдебно решение или друг акт, поискали от нас да разкрием самоличността на лице, публикувало такива материали / информация или извършило някое от действията, изброени по-горе.

Забрана за „рамкиране“ на Страницата

Вие можете да използвате линкове към началната страница,  при условие, че правите това обосновано и законосъобразно, без да увреждате нашата репутация или да извличате неследваща се облага.

Нямате право да интегрирате линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива липсват.

Нямате право да създавате линкове към нашата Страница на страница в интернет, която не е Ваша собственост.

Поставянето на нашата Страница в „ рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашата Страница, различен от началната страница, са забранени.

Запазваме си правото да оттеглим без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове”  към нашата Страница.

Линкове към трети страни

За улеснение на потребителите на нашата Страница можем да Ви предоставим удобни линкове към страниците в интернет на други благотворителни организации и наши партньори. Нашата Страница може да съдържа и линкове към интернет страниците на трети лица, рекламни или спонсорски програми.

Ако изберете да използвате тези линкове, моля, имайте предвид, че ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, като всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници, следва да бъдат отнесени към съответните администратори на страниците.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия за ползване и Политиката за поверителност няма да бъдат приложими.

Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашата Страница.

Ограничения на отговорността

Ако сте юридическо лице:

 • Всички и всякакви условия по подразбиране, гаранции, декларации или други условия, приложими към нашата Страница или всякакво съдържание на нея, са изключени;
 • Ние не носим отговорност за загуба или щета, независимо дали по силата на договор или произтичаща от непозволено увреждане (включително небрежност), нарушение на законова разпоредба или друго нарушение, дори ако загубата или щетата са предвидими, произтичат или са свързани с:
 • използването или невъзможността за използване на нашата Страница; или
 • използването или позоваването на съдържание, достъпно на нашата Страница.

По – конкретно, ние не носим отговорност за:

 • нереализирани печалби, продажби, приходи, или пропуснати бизнес възможности;
 • нарушаване на обичайния ритъм на търговска дейност;
 • нереализиране на очаквани спестявания;
 • пропуснати бизнес възможности или загуба на реноме или репутация; или
 • косвени или последващи вреди и загуби.

Ако сте бенефициер по дарителска програма или участник в програма:

 • Моля, имайте предвид, че нашата Страница е предназначена за нетърговски цели и е разработена за лично ползване. Вие декларирате, че няма да използвате Страницата за търговски или бизнес цели, като Фондацията не носи и няма да носи никаква отговорност за загуба на печалба, бизнес прекъсване на търговска дейност или загуба на бизнес възможности.
 • Ако желаете да прилагате на практика идеи и техники, публикувани на нашата Страница или възникнали вследствие на използването й или от участието Ви в някоя от програмите на Фондацията, Вие носите пълна отговорност за действията си. Няма гаранция, че използвайки методите и идеите, съдържащи се в информационните ресурси на Страницата, ще постигнете същите резултати като публикуваните на нея примери и истории на участници и партньори на ФАБ. Примерите в тези материали не следва да бъдат тълкувани като обещание или гаранция за определен резултат. Фондация „Америка за България“ и нейните партньори не предоставят никакви гаранции (изрични или предполагаеми) за резултатите, които бихте могли да реализирате чрез прилагането на идеи и техники от Страницата. Фондация „Америка за България“ не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, или случайни вреди, които са възникнали от използването на материалите и съдържанието на Страницата.

Обезщетение

Вие се съгласявате да предпазите Фондацията от отговорност, както и да я обезщетите  в случай че възникнат дължими суми, разходи и задължения, включително такива за адвокатски хонорари в разумен размер, във връзка с (а) използването на Страницата, публикуването или изпращането на съобщения или информация на нашата Страница от Вас или от упълномощени от Вас потребители; (б) нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия, включително и без ограничение, нарушение на дадени от Вас декларации и предоставени гаранции; (в) нарушение от Ваша страна на права на трети лица, включително и без ограничение, на права на защита на лични данни, права във връзка с публичното оповестяване или използване на информация, авторски права или права на интелектуална собственост; (г) нарушение от Ваша страна на закон, правило или разпоредба на Съединените aмерикански щати, Република България или друга държава; (д) предявяване на искове за обезщетение на вреди, настъпили в резултат на информация и материали, които сте предоставили на Фондацията; или (е) всеки осъществен достъп и ползване на Страницата от трето лице, което Вие сте оправомощили да действа от Ваше име.

Достъп и  нерегламентирана намеса

Ако срещате затруднения при използването на Страницата от определени браузери или софтуер или желаете да ни помогнете да подобрим условията за достъп, моля свържете се с нас на имейл [email protected]. Ние ценим Вашите коментари и Вашите предложения ще ни помогнат за подобряване на Страницата.

Вие декларирате, че  няма да използвате роботи, „спайдери”, „скрейпъри” или други автоматични средства за достъп до Страницата за каквито и да е цели, без изричното ни писмено разрешение за това. В допълнение, Вие се съгласявате да не (а) предприемате действия, които по наша преценка натоварват или биха могли необосновано или непропорционално да натоварят нашата инфраструктура; (б) възпрепятствате или правите опит за възпрепятстване на нормалното функциониране на Страницата или извършваните чрез нея дейности; или (в) избягвате предприети от нас мерки за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Страницата.

Прекратяване

Както Вие, така и ние можем да прекратим възможността Ви да използвате Страницата по всяко време поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа Ви до Страницата и в случай на (а) нарушение на настоящите Общи условия; (б)  считаме, че в резултат на действията Ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Вас, за нашите потребители или за Фондацията.

Други условия

Настоящите Общи условия за ползване и Политиката за поверителност (която включва подробна информация за подхода ни към обработката на лични данни, вкл. използването на „бисквитки“) съставляват пълния текст на постигнатото споразумение между Вас, в качеството Ви на потребител, и Фондацията във връзка с използването на Страницата и отменят всички предходни споразумения или уговорки, касаещи използването на Страницата.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

Непредприемането на действия или забавата при упражняването на права и средства за защита по реда на настоящите Общи условия не представлява отмяна или отказ от такива права, правомощия или средства за защита. Отказът от  права от страна на Фондацията се смята за действителен, единствено ако направен в писмена форма и е подписан от неин надлежно упълномощен представител.

Данни за връзка с нас:

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с нашата Страница или настоящите Общи условия за ползване, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес. [email protected]