Търсене
Close this search box.

Епископската базилика e символ на единство

Само след няколко месеца, и 17 века след създаването ѝ, ще отвори врати реставрираната Епископска базилика на Филипопол. Днес сградата е до билото на покрива и в България имаме обичай, като се завърши грубият строеж, да се прави „викане от билото на сградата“ и да се отправят благодарности и благопожелания. Оказа се, че в САЩ и в много други страни има подобен обичай. 

Първите благопожелания отправиха на 11 юни 16 посланици от цял свят с послания за единство, разбирателство, уважение и равнопоставеност.  

Посланието на Фондация „Америка за България“ звучи в думите на нейния президент, Нанси Шилър:

„Красотата и богатството на българската история скоро ще блеснат в Епископската базилика на Филипопол. През вековете това място е посрещало поклонници от всякакви народности, с различна вяра и култура.

България е известна със своята толерантност, залегнала още в Търновската конституция от 1879 В Член 61 позицията на страната е особено ясно изразена: „Всеки роб, независимо от пол, вяра и народност става свободен щом стъпи на българска територия.“

Спасяването на българските евреи от нацистите показа на света истинския характер на българите. Тях никой не може да ги принуди да мразят. 

Днес сме поканили посланици на държави, които споделят ценностите на България за приемане, уважение и толерантност. Всеки от тях ще отправи своето послание за братство и равноправие. Посланията ще останат за поколенията, монтирани на една от стените на Базиликата, като доказателство за нашите споделени ценности.    

За мен е чест и голямо уважение да отправя първото послание. На 25 юли 1872, Васил Левски пише на Любен Каравелов:

„Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“   

Братството не отрича върховенството на закона и не отнема националната ни идентичност.

Камъче по камъче. Ръка за ръка. Братството е протегната ръка към всеки.“

Всички послания, заедно с безсмъртните думи на Апостола, ще бъдат гравирани на стена в публичното пространство до бъдещия вход на Епископската базилика.

Снимка 1 от Антони Георгиев, снимки 2 и 3 от Юлиян Христов

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.