Бъдещето на българската наука започва тук. Запиши си час

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email
Ориентация на първокурсници

Международна биотехнологична компания търси да назначи лабораторен техник с опит в областта на химията на вълнуваща позиция във…

Изискването за „опит в областта на химията“ вече е отказало студентката по биология четвърти курс и тя вече разглежда следваща обява за работа. Тя няма да стигне до графа „Отговорности“, в която става ясно, че подготовката ѝ като биолог всъщност би била предимство, нито пък до „Профил на компанията“, от който личи колко близо до интересите и специализацията на младия биолог е дейността на компанията.

Да, дори компаниите – с целия си ресурс и опит, понякога се затрудняват да определят с точност нуждите си и да създадат обяви за работа, които привличат най-добрите кандидати.

Предизвикателството е още по-голямо за кандидатстващите за работа. Много често намираш перфектната позиция, която според теб напълно отговаря на опита и уменията ти, но така и не получаваш отговор. Друг път подминаваш възможност, просто защото обявата е лошо написана. Нищо чудно, че кандидатстването за работа понякога прилича на лутане в лабиринт.

Благодарение на стартъпа ScienceUp студентите от природонаучните и приложни специалности в Софийския университет вече имат гид в кариерното ориентиране. Със ScienceUp лошо съставените обяви за работа вече няма да са пречка, а подготвените с тяхна помощ автобиографии и мотивационни писма ще впечатляват работодателите. ScienceUp предлага услуги, насочени и към компаниите – които не само ще избистрят своите нужди в резултат, но и ще достигнат до правилните кандидати.

ScienceUp е плод на нужда. Създаден от „група млади ентусиазирани студенти с визия за по-добро бъдеще в сферата на природните науки“, според сайта на компанията, ScienceUp се стреми да запълни важна липса по пътя дотам – възможността студентите систематично да търсят и намират добре възнаградена работа в своята специалност. До преди две години младите учени се изправяха пред предизвикателството „реализация“ – търсене на стажове, специализации, работа, съвсем сами. Отвъд подкрепата на някой доброжелателен колега от по-горен курс или професор, студентите разчитаха на собствените си усилия, със смесени резултати. Понятието „кариерно ориентиране“ не придобива конкретни измерения за тях до появата на ScienceUp.

„Ядосвахме се, че нямаме кариерен център, който да ни насочва, [а] основно препятствие в нашата реализация е намирането на работа. Липсата на информираност ни подтикна да покрием това липсващо звено“, казва Александрина Нешева, един от основателите на стартъпа.

Моментът на ScienceUp (от английски science – „наука“ и up – „нагоре“) идва преди две години, когато в Биологическия факултет на Софийския университет отваря врати Центърът за приложни изследвания и иновации (CASI). Създаден с подкрепата на Фондация „Америка за България“, центърът разполага с лаборатории с най-съвременно оборудване и предлага курсове по предприемачество и иновации на студенти от природните и приложни дисциплини. В CASI млади учени от различни специалности работят в екипи по практически проекти и усвояват умения, необходими за създаването на иновативни бизнеси.

Фокусът върху приложната наука и бизнеса окриля Александрина и другите основатели на ScienceUp. Александрина си спомня, че на откриването на CASI тя и колегите ѝ са единодушни: „Това е бъдещето.“

Основателят на CASI Кирил Петков, чиято компания ProViotic продава пробиотици на четири континента, ги подкрепя от самото начало – със съвети и офис пространство за новостартиращия проект. Трима членове на екипа посещават курса по предприемачество и иновации на CASI и това им помага да развият идеята си от доброволческа услуга в истински бизнес с ясна стратегия и цели.

„Когато изкарах курса, нямах понятие от бизнес. Кариерният център съществуваше, но нямах представа в какво съм се забъркала. Курсът дойде в повратен момент и ни помогна да разберем какво представлява бизнесът, с какво ще се сблъскваме. Много ни помогна качествено и адекватно да си вършим работата“, споделя Александрина.

На посещение във фабрика на биотехнологична компания

Днес ScienceUp помага на работодатели и кандидати за работа да установят своите нужди и улеснява общуването между двете страни. Компаниите разчитат на познанията им в областта на природните науки и за подготовката на кандидатите, така че да достигнат до правилните хора за най-кратко време. По време на индивидуална консултация студентите могат да обсъдят професионални направления или конкретни предложения за работа, както и да подобрят своите мотивационни писма и CV-та. На събития от поредицата „Разкази за кариерата“ младите учени обменят идеи и опит в неформална обстановка с HR специалисти, по-опитни връстници, както и собственици на компании.

ScienceUp публикува обяви за работа и стажове в месечния си бюлетин и на страницата на кариерния център във Фейсбук. За да гарантира, че всички обяви са достоверни, а работните условия отговарят на стандартите за качество в областта, екипът на ScienceUp посещава компаниите на място и провежда подробни интервюта с техни представители.

Кариерният център предлага и академично ориентиране, като помощ в подбора специалност и специализация.

„Ние нямахме тази възможност, но трябва да положим усилието да улесним следващите“, казва Александрина, която през лятото защити бакалавърска степен по молекулярна биология.

През 2020 г. ScienceUp спечели обществена поръчка, с която се превърна в официалния кариерен център на Биологическия факултет на СУ. Услугите на кариерния център са безплатни за студенти.

ScienceUp предлага услуги и за компании. Повече информация за тях ще намерите на https://scienceup.bg/services.

Мислим за вашето здраве и за момента не подкрепяме масови събития. Научете първи за събития и новини за Фондация „Америка за България“, като се абонирате за бюлетина ни.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.