TUR

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Експозиция „Тракийски съкровища“

Регионален исторически музей – Враца

За конкурса

Фондация „Америка за България“ обявява конкурс за създаване на съвременно художествено-пространствено оформление и представяне на залата с постоянната експозиция „Тракийски съкровища“ в Регионален исторически музей (РИМ) – Враца. Конкурсът се осъществява в партньорство с Община Враца и РИМ – Враца. Кратко описание за РИМ – Враца и експозицията „Тракийски съкровища“ може да намерите по-долу на страницата. 

Основната цел е да бъде преобразена експозицията в зала „Тракийски съкровища“ в модерна и интерактивна експозиция в съответствие с водещите световни музейни стандарти, която да предложи на посетителите от различни възрасти, националности и нива на познания незабравимо преживяване. Това ще позиционира РИМ – Враца сред местата, които задължително трябва да се видят от жителите и гостите на града, и ще повиши посещаемостта на музея от българи и чужденци. Проектът ще допринесе за социализацията и популяризирането на експозицията, музея и тракийската култура като цяло. Кандидатите могат да използват интерактивни и дигитални средства и похвати за интерпретация на културното наследство, съгласно последните тенденции в тази област. Кратко описание за РИМ – Враца и експозицията „Тракийски съкровища“ може да намерите по-долу на страницата.

Конкурсът е в две фази:

 • Фаза 1: Идейна концепция с визуализации на дизайн на изложбеното пространство, представяне на експозициите и свързаното с тях съдържание (напр. информационни табели, интерактивно съдържание, виртуална реалност, аудиогидове, видеа и др.) за посетители от различни възрасти и нива на познание. В допълнение кандидатите трябва да предоставят ориентировъчен бюджет за реализацията на предложената от тях концепция.
 • Фаза 2: Реализация на концепцията. Финалистът от конкурса поема ангажимент да разработи детайлен проект (технически или работен), подробни количествено-стойностни сметки и да предоставя авторски надзор по време на изпълнението на проекта.

Новини

Ето кои са наградените проекти в конкурса: 

1-во място: Архитектурно студио Ателие 3 – с награда от 25 000 лева  

2-ро място: Анимейджър + HORA – с награда от 15 000 лева 

3-то място: Sense Design – с награда от 10 000 лева 

В допълнение към наградите за победителите, Фондация „Америка за България“ ще дари средствата, необходими за реализацията на проекта, класиран на първо място. 

Награден фонд

 • 1-во място: 25 000 лева и възлагане на разработването на детайлен проект (технически или работен), подробни количествено-стойностни сметки, авторски надзор по време на изпълнението.
 • 2-ро място: 15 000 лева
 • 3-то място: 10 000 лева

В допълнение, на всички кандидати ще бъде предоставена възможността да участват със своите проекти от конкурса в изложба в РИМ – Враца, организирана от Фондация „Америка за България.

Условия за кандидатстване

Краен срок: 27 август

Поканата е отворена към кандидати, които трябва да сформират по свой избор и преценка необходимия екип от дизайнери, архитекти, куратори, учени, IT специалисти, комуникационни/маркетингови експерти, копирайтъри и други. В екипа трябва да имате поне едно лице, вписано в регистъра по чл. 165 ЗКН, под чието непосредственото ръководство и при спазване на нормативните изисквания следва да се осъществява проекта.

Кандидатите трябва да работят с визията, че след приключване на реализацията на концепцията, проектът трябва да отговаря на следните изисквания:

 • преживяване, което потапя посетителя в същността на изложбата;
 • представяне на изложбата по съвременен начин, който води до повишен посетителски интерес;
 • създаване на връзки между изложбата „Тракийски съкровища“ и Могиланската могила и останалите пространства в музея.
 • Писмена концепция. Опишете как проектът ще се впише в очакваните резултати (виж секция „Очаквани резултати и измерване на успеха“). Опишете начина, по който ще се разказва историята за артефактите и историческите данни, така че да са исторически и научно издържани, но и поднесени по интересен и разбираем начин за посетители от всякакви възрасти, националности и нива на познание. Предложете идеи за интегриране на аудио-визуални, интерактивни компоненти, допълнителни програми, събития, турове, игри, сувенири и други търговски продукти. Представете конкретни примери за създаване на връзки между зала „Тракийски съкровища“ и Могиланската могила и останалите пространства в музея.
 • Презентация на концепцията. Представете план, разпределения, изгледи, 3D визуализации, обяснителна записка, друго по избор на кандидатите (напр. макети, мостри).
 • Бюджет. Индикативен бюджет по окрупнени показатели за реализация на концепцията.
 • Представяне на екип. Представете всеки член от екипа, неговия опит и каква роля ще има в проекта.
 • Срок на изпълнение за реализацията на проекта.
 • Портфолио. Примери с подобни проекти на кандидатите, референции.

Всички гореспоменати документи трябва да бъдат събрани в една обща презентация в pdf и да се качат в секция Кандидатствай тук.

Изискванията за експониране на артефактите са: осветление на залата и витрините; климатизация (30 – 35% влажност, 18 – 22 градуса); сигурност и защита на експозицията; условия за лесна поддръжка на експонатите.

Залата „Тракийски съкровища“ се намира на партерния етаж на музея и е с площ 60 m2. Точните параметри на залата са описани в схемата тук:

* Кликнете на схемата за по-голям размер.

Получените проектни предложения включително информацията и личните данни, съдържащи се в тях, ще се разглеждат и оценяват от комисия, съставена от представители на Фондация „Америка за България“, РИМ-Враца, Община Враца и външни експерти. Проектите ще се оценяват на базата на цялостната концепция за посетителско преживяване, иновативния подход за излагане на артефактите в залата, създаване на връзки между изложбата „Тракийски съкровища“ и Могиланската могила, и останалите пространства в музея, както и креативността на допълнителните програми и идеи, свързани с изложбата. Предложената концепцията трябва да е съобразена с изискванията за експониране. Другите компоненти на оценката ще се отнасят до предложения екип от професионалисти, който ще изготви и осъществи проекта; реалистичност на бюджета и срока за изпълнение на Фаза 2. Предвижда се двустепенна оценка, като кандидатите, преминаващи на втори етап, ще бъдат поканени за участие в индивидуална среща или онлайн видео интервю като част от процеса на оценка и избор на проекти, участващи в конкурса.

Одобрените проекти (1-во, 2-ро и 3-то място) ще бъдат обявени на уебсайта на Фондация „Америка за България“.

Георги Ганецовски, директор на Регионален исторически музей – Враца, завършва специалност „История и археология” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”  през 1993г. Г-н Ганецовски е специалист по праистория и защитава докторантура на тема „Раннонеолитните култури от Северозападна България в контекста на Европейския югоизток“.  Участва в научни конференции и симпозиуми с доклади посветени на теми свързани с праисторически проучвания. През годините г-н Ганецовски е бил и заместник-ръководител и ръководител в археологически експедиции в Северозападна България. Участвал е в изготвянето и реализирането на редица национални и международни проекти и е автор на над тридесет научни публикации.

Нарцис Торбов притежава научна степен „Доктор“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2019 година става „Доктор на науките“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София (Уни БИТ). Той се хабилитира през 2007 година в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През периода 2005 – 2021 година е главен уредник и завеждащ отдел „Археология“ в Регионален исторически музей – Враца. Понастоящем е доцент в Уни БИТ. Автор е на над 40 научни публикации на български, английски и немски. Интересите му са свързани с изучаване на тракийското въоръжение. От 30 години участва в археологически проучвания, а през последните 13 ръководи археологическите разкопки в местността Градище до прохода Вратцата до град Враца.

Доктор Уилям А. Паркинсон е куратор по антропология, директор „Антропологични изследвания“ в музея Field в Чикаго и професор по антропология в Университета на Илинойс в Чикаго. Доктор Паркинсон е специалист по европейска и средиземноморска античност. Направените от него археологически изследвания изучават появата и социалните динамики на първите държави. Съвместно с негови колеги той ръководи и проекти по археологически изследвания в Унгария и Гърция и е куратор на международни изложби за Древна Гърция, викингите и древните населения в Средиземноморието.

Здравка Николова е старши експерт в отдел „Култура“ в Община Враца с опит в областта на опазване, съхраняване и развитие на културно-историческото наследство. Натрупала е професионален опит в културни организации във Франция и България. Здравка Николова е магистър по археология от университета в Бургундия-Франш Конте, Франция и бакалавър по история на изкуството от същия университет. Научните ѝ интереси са в областта на погребалните обреди, гробнична и селищна архитектура през новокаменната епоха в Европа и Близкия Изток. Дипломиран филолог, магистър по лингвистика и магистър по превод от Университетите на Нормандия, Бургундия-Франш Конте във Франция и Софийския университет.

Весела Герчева е директор „Програми и изложби“ в Музейко и един от създателите на детския научен център преди повече от пет години. Преди Музейко, разработва и изгражда образователни детски пространства в пет български музея заедно с екипа на Департамент Археология в Нов Български Университет. Вярва, че музеите трябва да обичат, посрещат и вдъхновяват децата от най-ранна възраст и знае, че това е голямо предизвикателство.

Скот Бригс е асоцииран директор в архитектурно бюро SKOLNICK Architecture + Design Partnership в Ню Йорк. Проектите, по които работи, обединяват архитектура, изложби, интерпретация, графика и мултимедия за създаване на привлекателни посетителски преживявания. Като проектен ръководител и начело на дизайнерския екип, Скот е работил по много от големите проекти на SKOLNICK в областта на културното наследство, вкл. музеи, посетителски центрове, изложби и библиотеки. Получател е на много награди в областта на дизайна и често е канен като жури от колежи и университети като SUNY/FIT, Bank Street College of Education и Pratt Institute. Скот притежава бакалавърски степени по изящни изкуства и по архитектура от Rhode Island School of Design. Той е лицензиран архитект и е част от управителния съвет на New York City Chapter of the American Institute of Architects. В сътрудничество с Фондация „Америка за България“ участва в трансформацията на детските отделения в „Пирогов“ и в създаването на Детски научен център „Музейко“ и Посетителския център на Епископската базилика на Филипопол.

Юлиана Дечева е програмен експерт „Културно-исторически и природен туризъм“ във Фондация „Америка за България“. Осем години организира „Кръг с децата“ – неформална конференция за представители на музеи, галерии, ателиета и работилници от цялата страна с образователни, детски и семейни програми, които обменят идеи, споделят опит и организират съвместни програми. При посещенията си в български музеи открива, че всяко място се отличава с уникални за региона артефакти, които заслужават да бъдат представени по съвременен начин, да се разказва за тях по достъпен начин и да привличат посетители.

Обявяване на конкурса:7/06/2021
Срок за изпращане на въпроси:21/06/2021
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:24/06/2021
Възможност за посещение на място в РИМ-Враца за среща-разговор с доц. д-р Н. Торбов, завеждащ отдел „Археология“ в музея, и обиколка на музейните пространства:

30/06/2021,  4/08/2021

(11:00 – 14:00 часа)

Краен срок за кандидатстване:27/08/2021
Преглед на кандидатурите:30/08/2021 – 09/09/2021
Интервюта с избрани полуфиналисти:13/09/2021 –  17/09/2021
Обявяване на одобрен проект:29/09/2021

Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса „Тракийски съкровища“, но крайният срок за изпращане на проекти приключи в 23:59 часа на 27.08.2021г.

Задавайте своите въпроси до 21.06.2021г. на [email protected] , а на 24.06.2021г. Фондация „Америка за България“ ще организира уебинар, на който ще се дадат повече разяснения за конкурса.

За Регионалeн исторически музей Враца

Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете ни на [email protected].