Търсене
Close this search box.

Училища на бъдещето

„Училища на бъдещето“

„Училища на бъдещето“ е инициатива на Фондация „Америка за България“, която помага на  училища от цялата страна да създадат ново поколение технологична учебна среда.

Фондация „Америка за България“ подкрепя проекти, които трансформират училищното пространство, насърчавайки екипната работа, практическите експерименти, интерактивното обучение и използването на съвременни технологични образователни ресурси.

Подкрепените проекти включват създаването на лаборатории по природни науки, математика и информационни технологии; центрове по езиково обучение; мултифункционални пространства за прояви, дебати и събирания; както и центрове за обучение в начален етап. Целта е те да отговарят на нуждите и визията на всяко училище, затова всеки проект е уникален.

Програмата „Училища на бъдещето“ цели да насърчи използването на съвременни образователни методи и технологии, които поощряват практическата работа в училище, повишават интерактивността на учебния процес и въвличат учениците в изследователска дейност за заобикалящия ги свят. По този начин ние помагаме на българските училища да подгтотвят учениците за професиите на бъдещето.

От началото на програмата през 2009 година до сега Фондацията е дарила общо 9.4 милиона лева за създаването образователни центрове по програма „Училища на бъдещето“ в 85 български училища. Програмата ефективно насърчава дарителството в България и помага на училищата да привлекат допълнителна подкрепа, изисквайки от всяко училище да набере минимум 25% от общата стойност на проекта. Така, към финансовата подкрепа от Фондация „Америка за България“, подкрепените училища допълнително са набрали 3.1 милиона лева под формата на дарения и от международния и местен бизнес, бивши и настоящи възпитаници и цялата училищна общност.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.