Стипендии за обучение в САЩ на Фондация “Америка за България”

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email

Фондация “Америка за България” (ФАБ) има удоволствието да представи програмата „Младите лидери на България”, администрирана от Институт за международно образование (Institute of International Education – IIE). Програмата има за цел да подбере най-талантливите студенти, следващи бакалавърска степен, както и експерти от сферата на околната среда и да им предложи уникални образователни стипендии и обучителни лидерски семинари в САЩ. Чрез програмата „Младите лидери на България”, Фондация “Америка за България” има за цел да подпомогне не само общественото и икономическо развитие на България, но също така и да подобри разбирателството и дългосрочното сътрудничество между млади лидери и професионалисти в САЩ и България.

Програма „Младите лидери на България” предлага три основни компонента:

1) Компонент „Предприемачество и лидерски умения”

Компонент „Предприемачество и лидерски умения” предлага краткосрочно (без кредит) обучение за 30 студетни от всички акредитирани български университети, следващи втора или трета година бакалавърска степен. През петседмичния период (юли – aвгуст 2010) на обучение по предприемачество и лидерски умения, избраните студенти ще имат възможността да получат знания и практически опит от водещи американски университети и компании. В допълнение, като част от обучението, участниците ще изготвят различни проекти за бизнес планове, които ще послужат като отправна точка за тяхното бъдещо развитие след завръщането им в България.

Критерии за кандидатстване по компонент „Предприемачество и лидерски умения”

• Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и учат в България;
• Кандидатите трябва да са завършили поне две години от бакалавърското си обучение в акредитиран български университет (подаването на документи за програмата трябва да е в периода на втората или третата година от следването);
• Кандидатите трябва да представят официален документ за високи академични успехи;
• Кандидатите трябва да владеят отлично английски език;
• Кандидатите трябва да демонстрират лидерски умения и предприемачески дух;
• Кандидатите трябва да демонстрират интерес към глобалните тенденции, както и желание да реализират професионалните си умения в България.

Краен срок за кандидатстване: 22 февруари 2010г.

2) Компонент „Едногодишна академична програма в САЩ”

Компонент „Едногодишна академична програма в САЩ” предлага едногодишно обучение (без кредити) с пълна стипендия в предварително избрани водещи университети и колежи в САЩ на 10 – 20 талантливи български студенти. Програмата е предназначена за студенти от всички български акредитирани университети, следващи втора или трета година бакалавърска степен. Този компонент предлага на талантливите български студенти да получат ценен образователен и културен опит в САЩ, който безспорно ще им помогне за пълноценното приключване на висшето им образование в България. Избраните участници ще получат пълна стипендия, която изцяло ще покрие разходите за обучение, общежитие, учебници, пътни и джобни за цялата академична 2010/2011 година в предварително избран престижен университет в САЩ.

Критерии за кандидатстване по компонент „Едногодишна академична програма в САЩ”:

• Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и учат в България;
• Кандидатите трябва да са завършили поне две години от бакалавърското си обучение в акредитиран български университет (подаването на документи за програмата трябва да е в периода на втората или третата година от следването);
• Кандидатите трябва да представят официален документ за високи академични успехи;
• Кандидатите могат да следват различни специалности в България и трябва да владеят отлично английски език с цел академично обучение в САЩ;
• Кандидатите трябва да демонстрират интерес към глобалните тенденции, както и желание да реализират професионалните си умения в България.

Краен срок за кандидатстване: 22 февруари 2010г.

3) Компонент „Обучение за професионалисти от сферата на околната среда”

Компонент „Обучение за професионалисти от сферата на околната среда” е предназначена за служители на експертно ниво от Министерството на околната среда и водите, свързани с него агенции, както и за служители на неправителствени организации, работещи в сферата на околната среда. Програмата е с продължителност 21 дни и предлага професионално обучение в САЩ за 20 избрани професионалисти с изявени лидерски умения от горепосочените институции. Компонент „Обучение за професионалисти от сферата на околната среда” е фокусиран върху публично-частното партньорство в сферата на околната среда. Участниците ще имат възможността да посетят водещи федерални и щатски агенции в областа на околната среда, както и да се срещнат с лидери и професионалисти в сферата на околната среда във Вашингтон, Маями (Флорида), Денвър (Колорадо) и Сан Франциско (Калифорния).

Критерии за кандидатстване по компонент „Обучение за професионалисти от сферата на околната среда”:

• Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и работят в България;
• Кандидатите трябва да работят на експертно ниво в Министерството на околната среда и водите, други свързани с него агенции или неправителствени екологични организации;
• Кандидатите трябва да имат до десет години подходящ професионален опит;
• Кандидатите трябва да проявяват интерес и желание за работа в полза на обществото;
• Кандидатите трябва да са мотивирани да продължат работата си в сферата на околната среда и да приложат наученото от САЩ в България.

Краен срок за кандидатстване: 18 януари 2010г.

За повече информация относно програма „Младите лидери на българия”, критерии, необходими документи и срокове за кандидатстване, моля посетете интернет страница www.iie.eu (посочете „Scholarship programs” и изберете “Bulgarian Young Leaders Program”) или се свържете с Елена Хаджисотирова, консултант към Институт за международно образование на тел. +359 878 74 97 31, e-mail: bylp@iie.eu или ehadjisotirova@iie.eu

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.