Стипендии за обучение в САЩ на Фондация “Америка за България”

Фондация “Америка за България” (ФАБ) има удоволствието да представи програмата „Младите лидери на България”, администрирана от Институт за международно образование (Institute of International Education – IIE). Програмата има за цел да подбере най-талантливите студенти, следващи бакалавърска степен, както и експерти от сферата на околната среда и да им предложи уникални образователни стипендии и обучителни лидерски семинари в САЩ. Чрез програмата „Младите лидери на България”, Фондация “Америка за България” има за цел да подпомогне не само общественото и икономическо развитие на България, но също така и да подобри разбирателството и дългосрочното сътрудничество между млади лидери и професионалисти в САЩ и България.

Програма „Младите лидери на България” предлага три основни компонента:

1) Компонент „Предприемачество и лидерски умения”

Компонент „Предприемачество и лидерски умения” предлага краткосрочно (без кредит) обучение за 30 студетни от всички акредитирани български университети, следващи втора или трета година бакалавърска степен. През петседмичния период (юли – aвгуст 2010) на обучение по предприемачество и лидерски умения, избраните студенти ще имат възможността да получат знания и практически опит от водещи американски университети и компании. В допълнение, като част от обучението, участниците ще изготвят различни проекти за бизнес планове, които ще послужат като отправна точка за тяхното бъдещо развитие след завръщането им в България.

Критерии за кандидатстване по компонент „Предприемачество и лидерски умения”

• Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и учат в България;
• Кандидатите трябва да са завършили поне две години от бакалавърското си обучение в акредитиран български университет (подаването на документи за програмата трябва да е в периода на втората или третата година от следването);
• Кандидатите трябва да представят официален документ за високи академични успехи;
• Кандидатите трябва да владеят отлично английски език;
• Кандидатите трябва да демонстрират лидерски умения и предприемачески дух;
• Кандидатите трябва да демонстрират интерес към глобалните тенденции, както и желание да реализират професионалните си умения в България.

Краен срок за кандидатстване: 22 февруари 2010г.

2) Компонент „Едногодишна академична програма в САЩ”

Компонент „Едногодишна академична програма в САЩ” предлага едногодишно обучение (без кредити) с пълна стипендия в предварително избрани водещи университети и колежи в САЩ на 10 – 20 талантливи български студенти. Програмата е предназначена за студенти от всички български акредитирани университети, следващи втора или трета година бакалавърска степен. Този компонент предлага на талантливите български студенти да получат ценен образователен и културен опит в САЩ, който безспорно ще им помогне за пълноценното приключване на висшето им образование в България. Избраните участници ще получат пълна стипендия, която изцяло ще покрие разходите за обучение, общежитие, учебници, пътни и джобни за цялата академична 2010/2011 година в предварително избран престижен университет в САЩ.

Критерии за кандидатстване по компонент „Едногодишна академична програма в САЩ”:

• Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и учат в България;
• Кандидатите трябва да са завършили поне две години от бакалавърското си обучение в акредитиран български университет (подаването на документи за програмата трябва да е в периода на втората или третата година от следването);
• Кандидатите трябва да представят официален документ за високи академични успехи;
• Кандидатите могат да следват различни специалности в България и трябва да владеят отлично английски език с цел академично обучение в САЩ;
• Кандидатите трябва да демонстрират интерес към глобалните тенденции, както и желание да реализират професионалните си умения в България.

Краен срок за кандидатстване: 22 февруари 2010г.

3) Компонент „Обучение за професионалисти от сферата на околната среда”

Компонент „Обучение за професионалисти от сферата на околната среда” е предназначена за служители на експертно ниво от Министерството на околната среда и водите, свързани с него агенции, както и за служители на неправителствени организации, работещи в сферата на околната среда. Програмата е с продължителност 21 дни и предлага професионално обучение в САЩ за 20 избрани професионалисти с изявени лидерски умения от горепосочените институции. Компонент „Обучение за професионалисти от сферата на околната среда” е фокусиран върху публично-частното партньорство в сферата на околната среда. Участниците ще имат възможността да посетят водещи федерални и щатски агенции в областа на околната среда, както и да се срещнат с лидери и професионалисти в сферата на околната среда във Вашингтон, Маями (Флорида), Денвър (Колорадо) и Сан Франциско (Калифорния).

Критерии за кандидатстване по компонент „Обучение за професионалисти от сферата на околната среда”:

• Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и работят в България;
• Кандидатите трябва да работят на експертно ниво в Министерството на околната среда и водите, други свързани с него агенции или неправителствени екологични организации;
• Кандидатите трябва да имат до десет години подходящ професионален опит;
• Кандидатите трябва да проявяват интерес и желание за работа в полза на обществото;
• Кандидатите трябва да са мотивирани да продължат работата си в сферата на околната среда и да приложат наученото от САЩ в България.

Краен срок за кандидатстване: 18 януари 2010г.

За повече информация относно програма „Младите лидери на българия”, критерии, необходими документи и срокове за кандидатстване, моля посетете интернет страница www.iie.eu (посочете „Scholarship programs” и изберете “Bulgarian Young Leaders Program”) или се свържете с Елена Хаджисотирова, консултант към Институт за международно образование на тел. +359 878 74 97 31, e-mail: [email protected] или [email protected]

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.