Над 300 кандидатури постъпиха по програма „Следващите 10“

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email


На 25 октомври изтече крайният срок за подаване на проектни предложения в четирите конкурса по програма „Следващите 10“ на Фондация „Америка за България“. Общият брой получени кандидатури е 312. Повече информация за всеки конкурс и за следващите стъпки и важните дати ще може да намерите на съответната конкурсна страница, в рубриката „Времеви график“.

През есента на 2020 г. Фондация „Америка за България“ стартира новата си програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ с четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност един милион лева. Целта на програмата „Следващите 10“ е да бъдат подкрепени проектни предложения на български организации и сдружения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната.

Одобрените проекти ще получат финансиране между 5 000 и 75 000 лева. Конкурсите по програмата покриват четирите области на работа на Фондацията и бяха отворени за кандидати от цялата страна.