Двадесет български студенти са избрани да преминат през интензивно обучение по лидерство и предприемачество на Лятната предприемаческа програма в САЩ

Избраните чрез конкурс 20 обещаващи млади лидери и предприемачи заминават за Лятната предприемаческа програма в САЩ. Там те ще прекарат 5 интензивни седмици и ще се запознаят с ключови бизнес похвати за успех в предприемачеството.

Лятната предприемаческа програма е тясно специализирано обучение по лидерство и предприемачество, създадено от Фондация „Америка за България“ и администрирано от Института за международно образование в Ню Йорк. Интензивната програма е насочена към предприемчиви млади хора, които са студенти в университети в България. Те имат възможността да почерпят знания и опит непосредствено от успешни предприемачи, бизнес ангели и венчър инвеститори в САЩ. Програмата има компоненти в Ню Йорк, Колежа Бабсън в Бостън и Силициевата долина и покрива различните етапи на предприемачеството. Изучава се цялостният процес на развиването на успешен бизнес от раждането на първоначалната идея до изграждането на силен екип и формулирането на подходяща за пазара концепция.

Лятната предприемаческа програма е част от Програмата „Младите лидери на България“, която се провежда за шеста поредна година. До момента Фондация „Америка за България“ е подкрепила обучението на 150 млади предприемачи.

Поздравления на одобрените участници!

Алекс Ангелов, Американски университет в България
Александра Милчева, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Ангел Благоев, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Веселина Василева, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Деница Симеонова, Технически университет – София
Десислава Петрова, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Ива Цолова, Университет за национално и световно стопанство
Калина Иванова, Нов български университет
Маргарит Ралев, Висше училище по застраховане и финанси
Мария Ботева, Американски университет в България
Мартин Максимов, Американски университет в България
Николай Петров, Технически университет – София
Петър Цачев, Университет за национално и световно стопанство
Радина Шипковенска, Университет за национално и световно стопанство
Станчо Станчев, Американски университет в България
Стоимен Илиев, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Татяна Бакалова, Нов български университет
Тодор Костадинов, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Христо Георгиев, Американски университет в България
Юлия Иванова, Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.