Официално съобщение от Фондация „Америка за България“

Във връзка със зачестила информация за отпускане на кредити от Фондация „Америка за България“, появяваща се на различни сайтове, официално ви уведомяваме, че информацията е невярна.   Фондация „Америка за България“ не извършва кредитиране. Подали сме сигнал до компетентните органи за разследване.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.