15 представители на съдебната система на посещение в САЩ

От 12 до 24 април група от 15 представители на Висшия съдебен съвет, Националния институт по правосъдие, съдилища и прокуратури от страната, ще посетят САЩ по покана на Фондация „Америка за България“. Посещението предвижда поредица от работни срещи в институции на федерално и щатско ниво, които разработват политики за добро управление на съдебната система и за утвърждаване на високи стандарти в правораздаването.

Българските магистрати и представители на ВСС ще пътуват до Вашингтон и Денвър, където ще имат възможността да се срещнат със свои колеги от Федералния съдебен център, Националния център на щатските съдилища, Щатския институт на правосъдието и Върховния съд на Колорадо. Конкретни политики и добри практики за управление на съдебната система ще бъдат обсъждани и в Офиса на съдебните администратори, Офиса за оценка работата на съдии, Комисията за съдебна дисциплина и Офиса за работа с медии.

Посещението за обмяна на опит и добри практики се организира в рамките на програмата „Младите лидери на България“, осъществявана от Международния институт за образование (www.iie.org), по инициатива на Фондация „Америка за България“. Целта на Програмата е да подкрепя студенти, млади предприемачи и професионалисти от съдебната и образователната система, които имат потенциал да развият лидерски умения и по този начин да допринесат за просперитета на България. От 2010 година досега по различните модули на програмата са пътували и са се обучавали 88 съдии, прокурори и адвокати, 150 студенти, 44 учители и 33 директори на училища.

За САЩ ще пътуват:

Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност“
Галина Карагьозова – член на ВСС и член на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“
Елка Атанасова – член на ВСС и член на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“
Калин Калпакчиев – член на ВСС и председател на комисия „Анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт“
Камен Иванов – член на ВСС и член на комисия „Бюджет и финанси“
Магдалена Лазарова – член на ВСС и председател на комисия „Публична комуникация“
Милка Итова – председател на ВСС и член на комисия „Предложения и атестиране на съдии, прокурори и следователи“
Юлия Ковачева – член на ВСС и член на комисия „Дисциплинарни производства“
Драгомир Йорданов – директор на Национален институт на правосъдието
Методи Лалов – председател на Софийски районен съд
Ерна Якова – председател на Районен съд Варна
Екатерина Николова – председател на Районен съд Благоевград
Николай Попов – заместник районен прокурор на София
Гергана Мутафова – районен прокурор на Пловдив
Андреан Сутров – временно изпълняващ длъжността районен прокурор на Стара Загора

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.