Предизвикателството да си сътрудничим в дигиталната ера

На 12 май се проведе четвъртата международна конференция „Предизвикателството да си сътрудничим в дигиталната ера“, посветена на големите библиотечни консорциуми по света. Форумът, организиран от фондация НАБИС събра над 120 участници. Гост-лектори бяха директорите на някои от най-големите европейски и американски библиотеки. Те дискутираха начините за осъществяване на сътрудничеството в дигиталната епоха, участието на доброволци в процеса на дигитализация, възможностите за използване на дигитализираното културно наследство, както и сътрудничеството на местно и глобално ниво чрез конкретни примери от Бодлеанската библиотека на Оксфордския университет и Нюйоркската обществена библиотека.

г -н Волфганг Хамедингер, ръководителят на Австрийската библиотечна система OBSVG, представи структурата на ръководения от него консорциум, необходимостта и причините (в исторически план) за създаването и задълбочаването на сътрудничеството. Опитът на създадената през 2002 структура е изключително интересен за България. OBSVG обединява 89 академични библиотеки, собственост е на австрийското правителство и работи с годишен бюджет от 1,72 милиона евра. Организацията е независима в своите решения, а сътрудничеството е станало просто навик за всички партньори.

Ръководителят на белгийската библиотечна система, г-н Йо Радемакерс, е насочил усилията си в технологичната област. В доклада си той се спира на най-модерните технологични възможности в библиотечната сфера – облачните решения, мобилните приложения и социалните мрежи. Г-жа Антонела Фреза, директор на консултантската фирма „Промоутър”, представи някои от най- успешните международни проекти и участието на фондация НАБИС в тях. Презентацията й също така се опита да отговори на въпроси за безпроблемното повторно използване на дигитализираното културно наследство, както и за привличането на доброволци в процеси, свързани с дигитализацията.

Г-жа Ан Торнтън, директор на Нюйоркската обществена библиотека, демонстрира как дигитализираните повече от 20 000 карти в Нюйоркската обществена библиотека могат да са основата за задълбочени изследвания в сферата на градоустройството, както и за доброволното участие на общността в процесите. Г-н Ричард Овъндън, директор на Бодлеанската библиотека на Оксфордския университет сподели опита си и резултатите от сътрудничеството, осъществено в ръководената от него институция.

Тазгодишната конференция постигна своята цел – да докаже, че сътрудничеството е световна практика, която дава отлични резултати. Директорите на библиотеки по света категорично доказват с презентациите си, базирани на личния им мениджърски опит, че трябва да се търси сътрудничество както между отделните библиотеки в дигитализацията, така и с други общности. Ръководителите на големите европейски консорциуми акцентират върху особено необходимата подкрепа на държавно ниво. Не на последно място е широкото международно участие. Всички доклади доказват, че колкото повече са гледните точки към даден проблем, толкова повече са възможностите за иновативни и успешни решения. Презентациите на всички участници можете да видите тук.

Фондация „Америка за България“ подкрепя фондация НАБИС с цел технологичното усъвършенстване на българските академични библиотеки и създаването на национална академична библиотечно-информационна система чрез дигитализиране на каталозите на университетските библиотеки, създаване на дигитален национален своден каталог и осигуряване на достъп до ресурсите на академичните библиотеки.
Знанието е само на един клик разстояние!

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.