In the Headlines

Стипендии за обучение в САЩ на Фондация “Америка за България”

Фондация “Америка за България” (ФАБ) има удоволствието да представи програмата „Младите лидери на България”, администрирана от Институт за международно образование (Institute of International Education – IIE). Програмата има за цел

Read More

Sign Up Here

Learn about the latest ABF initiatives against COVID-19

Sign Up Here

Learn about the latest ABF initiatives against COVID-19